CMC Putex Sp. z o.o.
Organizator Turystyki, Właściciel Bazy Turystycznej w Polsce
ENERGYLANDIA
LATO W MIEŚCIE 2019
Karty EDENRED
MULTISPORT dla CMC Poland
Regulaminy ZFŚS CMC Poland Sp. z o.o. 2019
Wycieczki Ogólnozakładowe CMC 2019
Wczasy Rodzinne CMC 2019
Wycieczki Wydziałowe CMC
CMC Oferty Kultura
CMC Bufety
36 HMPH w PN 2019
Regulaminy ZFŚS CMC Poland Sp. z o.o. 2019

Tabela 1
TABELA DOF. DO WCZASÓW RODZINNYCH I WYCIECZEK GÓLNOZAKŁADOWYCH ORG PRZEZ CMC PUTEX

 

 

 

 

Dochód na członka rodziny w zł

Próg

Wycieczki [% odpłatności od ceny skierowania]

Wczasy [% odpłatności od ceny skierowania]

Do    2.200 zł

I

10%

20%

2.201 -3.500 zł

II

20%

30%

3.501 – 4.900 zł

III

30%

35%

4.901 – 6.100 zł

IV

45%

45%

6.101 – 7.000 zł

V

60%

60%

 

Tabela 2
TABELA DOF. DO WYPOCZYNKU INDYWIDUALNEGO

 

 

Dochód na członka rodziny w zł

Kwota dofinansowania dla 1 osoby do wczasów i kolonii zakupionych indywidualnie

Do 1000 zł

1000 zł

1001 -1300 zł

700 zł

1301-1600 zł

400 zł

1601-2000 zł

250 zł

2001 – 6300 zł

150 zł

 

Tabela 3
TABELA ODPŁATNOŚCI "ZIELONA SZKOŁA"

 

 

 

Dochód na członka rodziny w zł

Próg

Wycieczki [% odpłatności od ceny skierowania]

Do 1800 zł

I

10%

1801-3300 zł

II

20%

3301 – 4800 zł

III

30%

4801 – 6300 zł

IV

60%

 

Tabela 4
TABELA ODPŁATNOŚCI "LATO/ZIMA W MIEŚCIE"

  

 

 

Dochód na członka rodziny w zł

Próg

Wycieczki [% odpłatności od ceny skierowania]

Do 1300 zł

I

1%

1301 - 2300 zł

II

10%

2301 – 4800 zł

III

15%

4801 – 6300 zł

IV

20%


PLIKI DO POBRANIA:

1. REGULAMIN ZFŚS CMC POLAND Sp. z o.o.  

2. ANEKS NR 2 DO REGULAMINU ZFŚS  

3. OŚWIADCZENIE RODO DO ZFŚS  

4. TABELA DOFINANSOWANIA 2019  

5. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU ZAŁ. NR.7  

6. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU 7A  

7. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU 7B